Funcións (subprogramas)

Comando/significado Scratch Python 3

Definir (crear) unha función.

def saudar():

    print('Ola')

#Todas as ordes que vaian indentadas debaixo pertencerán ao bloque

Chamar a unha función (executar subprograma).

input

 

saudo()
Definir unha función que ten argumento.

input

#exemplo: nome = 'Pepe'

def saudo(nome):

    print('Ola ' + nome)

Crear unha función con argumento.

 

#exemplo  dunha función con argumento de cadea:

def saudar(nome1):
   print  ('Boa tarde '+(nome1))

 

 

#exemplo dunha función con argumento de número:

def calcular (variable):
    return 10+variable
 

#Es Scratch se defines unha variable dentro dunha función esta conserva o seu valor fóra, en Python só pode usarse dentro da mesma función.

Chamar a unha función con argumento.

 

print (calcular (10))

 

saudar ('Víbora')

 

Ordes Básicas e cadeas Operacións matemáticas Operacións con variables Estruturas de control

Datos estruturados Funcións (subprogramas)