Cando o alumando se toma moi en serio o de facer un xogo

Durante o curso 2022-2023 o meu alumnado tomouse moi en serio o de facer un xogo en Python. Sen librerías especiais e empregando código ASCII para as imaxes e moita imaxinación, despois de máis de 4472 liñas de código feitas entre 11 estudantes o resultado podedelo ver no seguinte xogo. Espero que o disfrutedes: