Variables e operacións

Antes en Python :

 • Usar print e input
 • Executar un programa na terminal e no IDE

Aquí empezamos o Nivel 2 de aprendizaxe de Python, seguindo o esquema proposto:

Unha vez que sabemos introducir datos nunha variable (input) e mostralos en pantalla (print) temos que aprender os distintos tipos de datos, diferenciando os simples dos estruturados, e as diferentes operacións que podemos facer con eles. Facendo isto aprendemos como utilizar os distintos operadores, a que tipo datos podemos aplicarlle unhas operacións ou outras. Isto serán como as ordes básicas de calquera programa, as letras coas que despois aprendemos a facer palabras, frases, párrafos e páxinas.

O que temos que aprender a facer en Python nesta seción será:

 

 • Tipos de datos simples:
  • Numéricos
  • Cadeas
  • Lóxicos
  • Estruturados:
  • Listas en Scratch
 • Operacións:
  • Asignación
  • Concatenación
  • Comparación
  • Aritméticos
  • Lóxicos
  • Exercicios de lóxica
 • Proxecto: Historias inventadas

Tipos de datos Operacións con listas Operacións matemáticas con Python