Datos estruturados

Chamamos datos estruturados a aqueles que forman parte dunha secuencia ordenada de datos. En Scratch só hai un tipo de datos estruturados: as listas, que son os que aparecen aquí. Pero en Python hai moitos máis (tuplas, dicionarios... ) que estudaremos máis adiante.

 

Comando/significado Scratch Python 3
Crear lista baleira

facer unha lista

serpes = list()
Lista con elementos

serpes = ['pitón', 'víbora', 'anaconda',serpe1]

#Poñemos comiñas cando introducimos palabras, para as variables basta o nome da mesma

Inserir un elemento nunha posición da lista

serpes.insert (2,'cobra lagarteira')

#Inserta un valor desprazando aos outros cara abaixo

Cambiar o valor dun ítem por outro novo

serpes [2] = 'cobra lagarteira'
Engadir elemento (ítem) ao final da lista

input

serpes.append('escáncer')

#Deste xeito engadimos un elemento novo, non substituímos o último

Lonxitude da lista (número de ítems da lista)

 

len(serpes)

Valor dun ítem da lista

 

serpes[3]

#Será o 4º elemento da lista

#En Scratch a lista empeza en 1. En Python a lista empeza en 0.

Borrar elemento da lista

 

del serpes[1]

#borra o segundo ítem

Está un ítem na lista?

lista contén un elemento

 

if serpe1 in serpes:

#outra opción:

if 'pitón' in serpes:

 

Ordes Básicas e cadeas Operacións matemáticas Operacións con variables Estruturas de control

Datos estruturados Funcións (subprogramas)