Ordenación dunha baralla de cartas

Pensa que tes unha baralla de cartas e tes que ordenalas. O método máis empregado para ordenar unhas cartas será ir carta a carta:

  • Miro a primeira carta.

  • Miro a segunda e a coloco antes ou despois da primeira, segundo sexa menor ou maior.

  • Miro a seguinte e a insiro antes, no medio ou despois das dúas, dependendo do seu valor.

  • Coa seguinte carta farei o mesmo e así sucesivamente con todas as cartas.

 

A este algoritmo de ordenación soeselle coñecer como ordenación por inserción. No seguinte vídeo verás unha animación deste sistema de ordenación, extraido da páxina Algorithmique / Programmation de Pascal LOEWENGUTH  con licenza cc-by.

 

Proba a empregar este método de ordenación empregando o noso xogo de balanza:

 

[Scratch: Ordena as bolas de menor a maior peso]

 

 

 

Ordenación dunha baralla de cartas Ordenación burbulla Ordenación batedora

Ordenación gnomo Ordenación rápida: quicksort