Pase primerio, por favor

 

Durante toda a sección de computar achegámonos ao conxunto de operacións que un linguaxe de programación é quen de facer, pero se xuntamos varias das anteriores operacións cal é a orde nas que as executa?.

A orde de prioridade das operacións anteriores nos computadores non é diferente ás que aprendiches en matemáticas:

ecuacións matemáticas
By Andy Sempertegui Mar
[CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)],
from Wikimedia Commons

 1. Operacións lóxicas.

 2. Operacións relacionais (comparativas <> =).

 3. Operacións aritméticas:

  1. Exponenciación.

  2. Paréntese.

  3. Decremento/incremento.

  4. Produto, división,módulo.

  5. Suma e resta.