Estruturas secuenciais

Son as estruturas máis básicas, que consisten en ordenar unha serie de pasos de primeiro ao último. Podes topar exemplos destas estruturas no apartado de variables e operacións, pois xa traballamos con elas.

Como exemplo aquí tes un programa que calcula a superficie dun círculo se lle introduces o radio:

 

Diagrama de fluxo

 

Programa en Scratch

 

 

 

Programa en Python

Exercicios

Se queres practicar podes resolver os exercicios formulados aquí

Estruturas secuenciais Estruturas condicionais Estruturas iterativas: Bucles