Procedural

Este é un dos termos de moda, como saberá calquera que xogue a videoxogos, e unha persoa con Cultura Algorítmica ten que coñecela e utilizala significativamente.

Primeiro indicar que procedural non está no Dicionario da RAG polo que teríamos que utilizar procedemental ou Xeración por procedementos, pero aínda así e un neoloxismo de uso común e como tal temos a obriga de (re)coñecelo.

Falamos de procedural cando xeramos datos algoritmicamente e non manualmente. É normal e habitual confundilo con procesos pseudo-aleatorios, pero convén diferencialo.

Nalgúns videoxogos, cada vez que entramos se modifica un castelo ou un labirinto base, para que sexa un pouco máis díficil ou menos predicible o percorrido. Este labirinto novo non existía no código base, senon que foi creado por un algoritmo (normalmente recursivo) que utilizará certos datos e certos procesos pseudo-aleatorios. Isto é procedural.

No famoso (aínda que defectuoso en canto a xogabilidade) videoxogo No man's sky a música é procedemental, varía cada vez que entramos no xogo, pero non está gravada no código, vaise xenerando "en directo", con unha base previa.

Na vida real as folerpas de neve son procedurais, non hai dúas iguais, aínda que todas teñen unha base común. Un concepto matemático, científico e artístico intimamente relacionado con procedural son os fractais.

Se queres ler un magnífico artigo sobre o seu uso na historia dos videoxogos, podes probar con este de XATAKA

Fractal Música xenerativa Procedural Videoclips algorítmicos Kraftwerk