Ordenación burbulla

Nesta ordenación o que fago e só ordenar cada elemento co seu contiguo. Pero preciso aplicar o método varias veces para que quede ordenado.

Exemplo:

ordenación burbulla

  • Comparo o primeiro elemento e o segundo e os ordeno.

  • Comparo o segundo elemento e o terceiro e os ordeno,

  • Comparo o terceiro elemento e o cuarto e os ordeno

  • Repito ata chegar ao último elemento.

  • Volvo empezar polo primeiro elemento e polo segundo e os ordeno.

  • E así sucesivamente ata que estean todos ordenados.

 

No seguinte vídeo verás unha animación deste sistema de ordenación, extraido da páxina Algorithmique / Programmation de Pascal LOEWENGUTH  con licenza cc-by.

 

Proba no noso xogo da balanza este sistema de ordenación:

 

[Scratch: Ordena as bolas de menor a maior peso]

 

 

Ordenación dunha baralla de cartas Ordenación burbulla Ordenación batedora

Ordenación gnomo Ordenación rápida: quicksort