Este conxunto está conxuntado?

A teoría de conxuntos é algo básico para entender a lóxica matemática e foi unha revolución didáctica no seu momento.

Antes en Python :

  • datos estruturados
  • conxuntos (sets)

A teoria de conxuntos

 

Podes pensar que en programación se fan cousas raras coas listas e outro datos estruturados que soen levar a confusión: os índices comenzan en 0 e non en 1.

Na lista serpes = ['Cobra','Pitón','Víbora'] teremos que o elemento 1º podemos chamalo serpes[0], e ao 3º serpes[2]. Para lembrar isto vexamos a diferenza entre ordinal e cardinal, que xa terás estudado:

  • Ordinal: é cando nos referimos á orde dos elementos. 1º, 2º,3º...Non existe o elemento 0. É o que usamos falando.
  • Cardinal: é cando nos interesa só coller o valor do elemento, e podemos acceder directamente a calquera elemento polo seu índice, que ven sendo a súa dirección na lista. É o que usamos programando.

Como todo, é cuestión de practicar un pouco e lembrar que haberá, en xeral, razóns matemáticas para facer cousas raras ;-)

 

Para que poder ser útil isto dos conxuntos, se son datos desordenados?. Pois precisamente por que moitas veces temos bases de datos que son datos desordenados (polo xeito que seguimos de recoller os datos), e ademáis de ordenalos con varios criterios podemos querer realizar distintas operacións habituais con bases de datos: consultar, agregar datos, extraer datos, misturar...

 

conxuntos

unión, interseción, diferencia

conxuntos

conxuntos disxuntos